Krótko o FRS

FRS S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, której głównym zadaniem jest gospodarowanie powierzonym majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego i szeroko pojętej gospodarki morskiej. Do realizacji tego zadania, FRS S.A. dysponuje środkami na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych w tym obszarze.

Finansowy udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć w powyższym zakresie opiera się na zasadach w pełni rynkowych, komercyjnych oraz przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań finansowych FRS S.A. za niedozwoloną pomoc publiczną.
 

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami

Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.
29.09
2021

Informacja w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 września 2021 r. dokonała otwarcia ofert oraz wyboru uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych FRS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej FRS S.A. za lata kończące się odpowiednio 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.
Zaproszenie do składania ofert
11.08
2021

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A...
Informacja o wynikach postępowania
01.07
2021

Informacja o wynikach postępowania

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informacje o zakończeniu prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy...

Kontakt


+48 22 821 16 10

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.