Aktualności

Powołanie prokurentów w Spółce

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. informuje, że Zarząd FRS powołał do pełnienia funkcji prokurentów samoistnych w Spółce: Pana Mariana Krzemińskiego - z dniem 30.10.2018 r., Pana Tomasza Wendta – z dniem 1.11.2018...

Dowiedz się więcej

Rezygnacja Pawła Kolczyńskiego z funkcji Prezesa Zarządu

Pan Paweł Kolczyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu od początku utworzenia FRS (sierpień 2016) z dniem 31.10.2018 r. złożył...

Dowiedz się więcej

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU FUNDUSZU ROZWOJU SPÓŁEK S.A.

„Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek...

Dowiedz się więcej

Krótko o nas

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (FRS) powstała 5 sierpnia 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji. 

4 kwietnia 2017 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło decyzję o konsolidacji spółek Skarbu Państwa znajdujących się w stanie likwidacji (łączenie się przez przejęcie).

4 maja 2017 roku FRS dokonał przejęcia 10 spółek wraz z całym ich majątkiem: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. w Łodzi; (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A.; (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o.; (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o.; (5) Agroma Kutno sp. z o.o.; (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Męcince; (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A.; (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o.; (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.; (10) WITAR S.A. w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl