Władze FRS / Zarząd

Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu

5 sierpnia 2016 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki powstałej w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w Warszawie. Wcześniej był likwidatorem spółek Skarbu Państwa: Przedsiębiorstwa Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o., Poznańskich Zakładów Graficznych S.A., Zakładów Mechanicznych „Chemitex” sp. z o.o. w Łodzi, Biura Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. oraz  Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A., przygotowując ww. spółki do uchylenia likwidacji i przeprowadzenia procesu połączenia i przejęcia przez FRS S.A.

Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dowiedz się więcej
 

Artur Sociński, Prokurent

Z Funduszem Rozwoju Spółek S.A. związany od kwietnia 2017 r. odpowiedzialny za aranżowanie i strukturyzowanie finansowania oraz wsparcie finansowe dla podmiotów przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Wysokiej klasy menadżer przez wiele lat związany z bankowością korporacyjną i finansowaniem strukturalnym. W latach 2006-2016 odpowiadał za finansowanie strukturalne w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej zawodowo związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, Bankiem Millennium i ING Bankiem Śląskim. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (obecnie Akademia Finansowa). Ukończył studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl