Dokumentacja pracownicza

Informujemy, że dokumenty osobowe i płacowe pracowników d. Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. (obecnie Fundusz Rozwoju Spółek S.A.) oraz spółek przejętych przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z dniem 04.05.2017 roku są przechowywane w archiwach, zgodnie z poniższym wykazem:

(1) d. Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A.
Archiwista sp. z o.o.
Krzysztof Śmigielski
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
archiwista@eu

(2) Agroma Kutno sp. z o.o. 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Archiwum Rotacyjne „Ład” w Łubnej
ul. Łubińska 3C, 05-532 Łubna k. Konstncina-Jeziornej
tel. 22 727 57 96
archiwum@sap.waw.pl

(3) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o.
Cuo Pro Acta Krzysztof Kulesza, Tomasz Wład sp.j.
ul. Obiegowa 23A, 04-739 Warszawa
tel. 790 710 088
proacta@onet.pl

(4) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
Archiwista sp. z o.o.
Krzysztof Śmigielski
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
archiwista@eu

(5) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. w Poznaniu
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/ /Wspólna 6, 00-522 Warszawa
tel. 22 695 88 61
bk@msp.gov.pl

(6) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.
Archiwista sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 45, 96-515 Teresin
tel. 46 861 33 37, 602 307 608
archiwista@wp.eu

(7) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o.
Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych sp. z o.o.
ul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec
tel. 32 297 38 56
kontakt@centrumarchiwizacji.pl

(8) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o.
Akta-Archiwum sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 70, 62-006 Bogucin
tel. 61 868 91 93, 505 101 470
biuro@akta-archiwum.com.pl

(9) WITAR S.A.
Archiwum-Digitalizacja Terra sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry
tel. 61 810 66 73
sekretariat.terra@gmail.com

(10) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o.
Archiwum Sieradzkie
„Archiwista” sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 10 01, 502 633 252
biuro@archiwista-sieradz.pl

(11) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „IŁAWA” S.A.
SIGNUM sp. z o.o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 63 79
biuro@archiwumsignum.pl

 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul.Łucka 15/303, 00-842 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl